• TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
  • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
  • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
  • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
  • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
  • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
  • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
  • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
  • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
  • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık